M.Com Part-1 (Sem - 1)
Sanchalakiya Arthashashtra Rs. 195
Sanchalan Mate ni Hisabi Paddhati Rs. 248
Nanakiya Sanchalan Ane Niti Rs.225
Prices As on D-02.06.2017


M.Com Part-1 (Sem - 2)
Nanakiya Sanchalan Rs. 140
Companylakshi Hisabi Padhati Rs. 260
Uchatar Sanchalakiya Hisabi Padhati - 2 Rs. 230
Prices as on: 01-04-2015

 

New layer...